# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: pathy

Found 1 definitions.
  • (adv) acii vae ae’ paw kya cii chihpaw, bua hoo pasingpaw,cii thingpaw, houh..
    “Zisu nynh bua kae rung cih” acii. Sazaepaw nynh “Zisu bua yng rung cih” cihte ahoo pathy.