# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: pou

Found 1 definitions.
  • 1. pou
    (v) ccanglang toiikuhpaw, nuekuhpaw. athangpaw, apou bangpaw.
    zungzae: pou ka syngtaw ung.
    pron. ccungccaw konaw kya min mahlang mangpaw: pou---- Mg Mg.